به ما بپیوندید

شصت ثانیه: ساختن وی پی ان برای ایرانیان داخل کشور

01/02/2018

در این ویدئو آموزش داده می شود:
یک- چنانچه پایگاه مورد اعتمادی در خارج کشور دارید (اعم از افراد، بستگان و خصوصاً سایت های مورد اعتماد شما در خارج کشور) آنها می توانند برای از طریق اینترنت امن خود برای شما اقدام به ساخت Vpn کرده و شما را با همان امنیت اینترنت اروپا، امریکا و سایر نقاط امن جهان به اینترنت متصل بکنند.
از هم وطنان خارج کشور دعوت می کنیم برای دسترسی مطمئن اعضا خانواده یا دوستان و نزدیکان خود از این برنامه استفاده بکنند.
دو- چنانچه چنین امکانی در خارج کشور ندارید، می توانید از طریق لیست ارائه شده در تصویر، از Vpn های ساخته شده توسط افرادی که برای مبارزه با سانسور در سراسر جهان فعالیت می کنند بطور کاملاً امن و مطمئن استفاده کنید.

Back to Top