به ما بپیوندید

شصت ثانیه: آیا ابزار شنود در موبایل‌مان نصب شده است؟

01/08/2018

در این ویدئو کوتاه خواهیم آموخت که چگونه بفهمیم که آیا در گوشی همراهان ابزار شنود نصب شده است یا نه.

Back to Top