به ما بپیوندید

شصت ثانیه: غیر فعال کردن حساب شخصی در اینستاگرام

01/22/2018

دراین ویدئو کوتاه با شبوه‌ی غیرفعال‌کردن حساب شخصی در اینستاگرام آشنا می‌شویم.

 

Back to Top