به ما بپیوندید

شصت ثانیه: پاک کردن حساب کاربری گوگل

02/09/2018
گاهی نیاز داریم حساب ایمیلی که ازآن استفاده نمی‌کنیم را پاک کنیم. در این ویدئو کوتاه با چگونگی آن آشنا می‌شویم.
 

Back to Top