وزارت ارتباطات و وزیر جدید!

جواد آذری‌جهرمی، عضو وزارت اطلاعات دوران احمدی‌نژاد و بازجوی فنی برخی از زندانیان سال ۸۸، به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتصاب شد.

تلگرام