به ما بپیوندید

تنظیمات امنیتی در توئیتر

01/12/2018

در این ویدئو کوتاه با تنظیماتی در توییتر خود آشنا می‌شویم که با اعمال ان می‌توانیم امنیت خود را در توییتر افزایش بدهیم.

 

Back to Top