به ما بپیوندید

بهای استفاده از وای‌فای عمومی امنیت شما است

تاریخ: 
09/02/2014
نوع مطلب: 
مقاله/گزارش
خلاصه: 
تواناتک: شاید بسیاری از کاربران استفاده از وای‌فای عمومی رایگان را روشی هوشمند و همیشگی بدانند اما به شدت باید مراقب باشید که استفاده از وای‌فای ناامن به راحتی شما را به دردسرهای بزرگی خواهد انداخت.
مجموعه: 
امنیت عمومی کامپیوتر
تخصیص ویژه: 
زبان: 
Persian
فایل: 
Back to Top