به ما بپیوندید

نکات امنیتی‌ای که باید در این تجمع‌ها فعالان رعایت کنند

12/30/2017

این‌روزها که خیابا‌ن‌های سراسر ایران پر از ایرانیانی است که به شرایط خود اعتراض دارند دانستن نکات ایمنی اینترنتی می‌تواند بسیار سودمند باشد.

در این ویدئو کوتاه با بخشی از این نکات امنیتی آشنا می‌شوید.

Back to Top