به ما بپیوندید

تواناتک‌شو

آیا شبکه‌های اجتماعی موجب شکاف بین شهروندان شده است؟ آیا مسبب گسترش خبرهای جعلی شبکه‌های اجتماعی هستند؟

 

از «دولت الکترونیک» چه می‌دانید؟ واژه دولت الکترونیک را بارها شنیده‌ایم. ابزارهای دیجیتال، سایت‌های اینترنتی، تلفن‌های هوشمند و ایمیل و پیام‌رسان جایگزین مراجعه حضوری به ادارت و صف‌های طویل متقاضیان و فتوکپی شناسنامه و مانند این می‌شود. دولت الکترونیک شکل می‌گیرد.

صفحه‌ها

Back to Top