تواناتک‌شو - قسمت ۱۶

2017-06-26

از «دولت الکترونیک» چه می‌دانید؟ واژه دولت الکترونیک را بارها شنیده‌ایم. ابزارهای دیجیتال، سایت‌های اینترنتی، تلفن‌های هوشمند و ایمیل و پیام‌رسان جایگزین مراجعه حضوری به ادارت و صف‌های طویل متقاضیان و فتوکپی شناسنامه و مانند این می‌شود. دولت الکترونیک شکل می‌گیرد.

 ۱-شبکه‌های اجتماعی و شکاف بین شهروندان