به ما بپیوندید

کارتونکده

کارتون‌های تواناتک نگاهی است ویژه به مسایل مربوط به اینترنت در ایران که سانسور و محدودیت‌های دولتی بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را نقد می‌کند و به کاربران کمک می‌کند درکی ساده‌تر نسبت به ویژگی‌های پیچیده دنیای تکنولوژی داشته باشند. 

کارتونکده

جنگ تلگرام
پدافند غیر‌عامل جلالی!
پرسه‌های شبانه
هکر حکومتی
انتخاب فیلترینگ
Back to Top