تاکسی تلفنی اسنپ و جاسوسی از کاربرانش!

تاکسی تلفنی اسنپ و جاسوسی از کاربرانش! - بهنام محمدی

اخیرا تاکسی اینترنتی اسنپ با تجسس در گوشی‌های کاربرانش و پیدا کردن نرم‌افزارهای رقیب در آن‌ها، یک پیام اخطار برای کاربر مربوطه می‌فرستد؛ بدین مضمون که در صورت عدم حذف نرم‌افزار یا نرم‌افزارهای مورد نظر از گوشی‌تان، امکان استفاده از سرویس اسنپ برای شما وجود نخواهد داشت. 

تلگرام