دوربین‌های موبایل‌ها رصد می‌کنند...

در حاشیه برخورد غیرانسانی و خشن مامور نیروی انتظامی با یک زن شهروند و ضبط و پخش ویدیوی آن توسط شهروندان.

تلگرام