به ما بپیوندید

ارزیابی شما از وضعیت اینترنت ایران در سالی که گذشت چیست؟

خیلی خوب
5% (150 votes)
خوب
4% (120 votes)
متوسط
14% (389 votes)
بد
24% (660 votes)
خیلی بد
52% (1446 votes)
تمام آرا: 2765
Back to Top