برای اطلاع‌رسانی و هماهنگ‌کردن اعتراضات...

- ضمن استفاده از پیام‌رسان‌های امن، حتما از وی‌پی‌ان امن نیز استفاده کنید

- از گوشی‌های روت/جیلبریک شده برای ارسال و دریافت اطلاعات و اسناد مهم و حساس استفاده نکنید

تلگرام