همکاری برای اینترنت آزاد

رسانه‌های جمهوری اسلامی، یکی از اهداف سفر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، به مسکو را «رایزنی و همکاری در خصوص شبکه اینترنت ملی» عنوان کردند. هم‌زمان با این سفر وب‌سایت موتور جستجوی روسی یاندکس که سال‌ها در ایران فیلتر بود، رفع فیلتر شد.

 

تلگرام