تولید ملی به شیوه آقا

رسانه‌های جمهوری اسلامی از ماهواره خیام به عنوان ماهواره‌ای «بومی» یاد کردند. در مقابل سفارت روسیه در ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت که ماهواره خیام به سفارش ایران توسط «شرکت‌های روسی» ساخته شد.
 

تلگرام