درباره عکس‌ها و فیلم‌های تظاهرات

 

هنگام فیلمبرداری و عکسبرداری در اعتراضات:

1- چهره خود را با ماسک بپوشانید تا شناسایی و دستگیر نشوید

2- از خودتان سلفی نگیرید و دقت کنید تصویر دیگران در فیلم یا عکس شما واضح نباشد

هنگام انتشار عکس و فیلم در شبکه‌های اجتماعی:

- چهره خود و دیگران را مات یا شطرنجی کنید. با این کار از حریم خصوصی خود و دیگران محافظت خواهید کرد

تلگرام