‍محتوایی که در اینستاگرام ذخیره می‌کنیم، کجا می‌رود؟ - آی.او.اس

در آی‌.او‌.اس:

- به بخش تنظیمات اینستاگرام بروید

- به قسمت Account  بروید

- وارد بخش Saved شوید

- می‌توانید محتوای ذخیره‌شده را در این قسمت ببینید 

 

تلگرام