پاک‌کردن خودکار پیام‌ها در تلگرام

 چگونه در تلگرام پیام‌ها را به صورت خودکار پاک کنیم؟

- وارد تنظیمات تلگرام شوید

- به قسمت Privacy and Security بروید

وارد بخش Auto - Delete Messages شوید

- مشخص کنید پیام‌های شما پس از چه مدتی، به طور خودکار برای هر دو طرف پاک شوند

 

تلگرام