تعریف رمز ورود برای اپ تلگرام

چگونه روی اپ تلگرام خود رمز ورود تعریف کنیم؟

- وارد تنظیمات تلگرام شوید

- به قسمت Privacy and Security بروید

- وارد بخش Passcode شوید

 - گزینه Turn Passcode On را فعال کنید و کد مورد نظر را انتخاب کنید

 

تلگرام