نکته مهم درباره حملات مهندسی اجتماعی

 

حساب‌های امنیتی برای گرفتن اطلاعات شخصی و مهم کاربران، ابتدا طرح دوستی می‌ریزند و گام به گام پازل اطلاعاتی خود را کامل می‌کنند. حتی ممکن است افراد مختلف مامور ارتباط با شما شوند و هر یک به دنبال قطعه‌ای از این پازل باشند.

از انتشار اطلاعاتی مثل محل تحصیل، محل سکونت، شماره تلفن یا ایمیل و نام پدر و مادر خودداری کنید.

 

تلگرام