اسکرین‌شات در آیفون ۱۳ و ۱۴ بدون نیاز به دکمه

 

وارد  Settings شوید
به قسمت Accessibility بروید 
 گزینه Touch را بزنید
به قسمت Back Tap بروید 
 Screenshot را در گزینه دو یا سه بار ضربه‌زدن (double or triple) قرار دهید
برای گرفتن اسکرین‌شات روی پشت آیفون خود (دو یا سه بار) ضربه بزنید
 

تلگرام