نیما راشدان، مهدی یحیی‌نژاد، حسین ترکاشوند، امیر رشیدی

 

در این پنل توانا تک شاخص‌ها و عوامل موثر در امنیت کاربران شبکه‌های اجتماعی را با حضور کارشناسان این حوزه، نیما راشدان، مهدی یحیی‌نژاد، حسین ترکاشوند و امیر رشیدی بررسی می‌کند.