سروش، پیام‌رسان سروش، پیام‌رسان داخلی، فیلترینگ، آزادی بیان