هفت نکته مهم برای تهیه فیلم و عکس از تظاهرات

 

گوشی تلفن را افقی بگیرید
‌تاریخ دقیق تظاهرات را بگویید، مثلا ۲۵ آبان ۹۸
مکان دقیق تظاهرات را بگویید، مثلا ماهشهر، شهرک جراحی
سلفی نگیرید
چهره کسی در فیلم یا عکس نیفتد
پشت سر معترضان باشید
اگر چهره کسی مشخص است، پیش از انتشار آن را محو کنید
فیلم و عکس را سریع برای افراد مطمئن بفرستید یا به فضاهای امن منتقل کنید و از روی دستگاه پاک کنید