علی حاجی‌میری، استاد و مخترع در حوزه مهندسی برق

علی حاجی‌میری لیسانس مهندسی الکترونیک را از دانشگاه صنعتی شریف گرفت و فوق لیسانس و دکترای همین رشته را از دانشگاه استنفورد. سپس در دانشکده فناوری کالیفرنیا بر روی الکترون‌ها و مدارها جهت استفاده در دستگاه‌های پزشکی، سنسورها و سیستم‌های ارتباطی کار کرد. با او بیش‌تر آشنا شوید.