هک (Hack)

هک چیست، چطور و با چه هدفی صورت می‌گیرد و چه بر سر قربانی می‌آورد؟

این انیمیشن از مجموعه «فرهنگ اصطلاحات تک» است.