فیشینگ (Phishing)

فیشینگ این روزها یکی از رایج‌ترین راه‌های هک است. اما فیشینگ دقیقا به چه معنی است و چگونه صورت می‌گیرد؟

این انیمیشن از مجموعه «فرهنگ اصطلاحات تک» است.