ویروس (Virus)

ویروس کامپیوتری چیست و با اطلاعات ما چه کار می‌کند؟

این انیمیشن از مجموعه «فرهنگ اصطلاحات تک» است.