چگونه در اینترنت ناشناس بمانیم؟

تواناتک- رعایت امنیت همواره مهم‌ترین شرط برای حضور در اینترنت است که می‌تواند از به‌خطرافتادن حریم خصوصی کاربران جلوگیری کند. در این برنامه به این مسئله می‌پردازیم که چطور می‌شود به صورت ناشناس در اینترنت فعالیت کرد.