شصت ثانیه: نرم‌افزار گرفتن عکس مدارک (Biometric) با گوشی همراه