کدام مرورگرها وی‌پی‌ان داخلی دارند؟

استفاده از مرورگرهایی که وی‌پی‌ان داخلی دارند برای وب‌گردی بسیار راحت است. در این برنامه با چند مرورگر امن با این ویژگی آشنا می‌شویم.