#انقلاب_گرسنگان در راه است

به دنبال شرایط وخیم اقتصادی، هشتگ «انقلاب گرسنگان» در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد و کم‌کم به کوچه و خیابان نیز رسید. اما ماجرای این هشتگ چه بود؟

نسخه نوشتاری