چگونه: مدیریت دسترسی اپلیکیشن‌ها در ویندوز ۱۰

دسترسی‌های اپلیکیشن‌ها و برنامه‌ها به بخش‌هایی از دستگاه که ارتباطی به عملکردشان ندارد، می‌تواند دردسرساز و خطرناک باشد. در این ویدیو به مدیریت این دسترسی‌ها در ویندوز ۱۰ می‌پردازیم.