چگونه: جلوگیری از ردیابی توسط اپلیکیشن‌ها در آی‌او‌اس