چگونه: جلوگیری از گرفتن اسکرین‌شات از گفت‌وگوها در سیگنال

در این ویدیو کوتاه با یکی از ویژگی‌های امنیتی سیگنال آشنا می‌شویم؛ این‌که چطور اجازه ندهیم از صفحه گفت‌وگوها عکس گرفته شود.