چگونه: ساخت پوشه در تلگرام

با ایجاد پوشه در تلگرام می‌توانید گفت‌وگوها، گروه‌ها و .. را دسته‌بندی کنید. روش انجام این کار را در این ویدیو ببینید!