چگونه: تهیه نسخه پشتیبان از پست‌ها در اینستاگرام

در اینستاگرام می‌توانیم از تمام عکس‌ها و ویدیوهایی که منتشر کرده‌ایم یک نسخه پشتیبان بگیریم. در این ویدیو با روش ساده انجام این کار آشنا می‌شویم.