لری الیسون؛ موسس ابرشرکت اوراکل

لری الیسون در ۱۹۴۴ در برانکس نیویورک متولد شد. پس از پایان دبیرستان، به دانشگاه شیکاگو رفت تا در رشته فیزیک تحصیل کند اما نتایج ضعیف باعث اخراجش از دانشگاه شد. با این حال او از پا ننشست؛ به کالیفرنیا رفت و در شرکت تکنولوژی امدال کار را شروع کرد. بعدها شرکت اوراکل را به ثبت رساند و به دنبال آن به موفقیت‌های بسیاری رسید.