چگونه قربانی هک حکومتی نشویم؟

در این برنامه مهدیه گلرو، فعال مدنی، از تجربه شخصی‌اش از هک‌شدن می‌گوید. همچنین به روش‌های جلوگیری از نفوذ هکرها و اقداماتی که در صورت هک‌شدن باید انجام دهیم، پرداخته می‌شود.