رسانه‌های اجتماعی؛ صدای بی صدایان

شبکه‌های اجتماعی چه تاثیری می‌توانند بر بهبود زندگی زنان، افراد دارای معلولیت و دیگران داشته باشند؟ فعالان مدنی چگونه با استفاده از این ابزارها می‌توانند برای رفع مشکلات گام بردارند. ماه‌منیر ندیم - خواننده، ورزشکار، مدل و فعال حقوق افراد دارای معلولیت - در این باره صحبت می‌کند.