تهدید کاربران تلگرام به اسم پلیس‌فتا

بسیاری از کاربران پیام‌هایی تهدیدآمیز دریافت می‌کنند که ظاهرا از سوی پلیس فتا ارسال می‌شود. ارسال‌کننده این پیام‌ها با تهدید کاربران به بستن حساب‌شان، اطلاعات حساب آن‌ها یا اطلاعات شخصی دیگری را طلب می‌کند. اما آیا واقعا پلیس فتا این پیام‌ها را ارسال می‌کند؟ در برابر این پیام‌ها چه باید کرد؟