از چه پیام‌رسانی استفاده کنیم؟

در این برنامه با ابزارهای پیام‌رسانی امن آشنا می‌شویم. همیشه کاربران می‌خواهند بدانند کدام پیام‌رسان‌ها از امنیت بیش‌تری برخوردارند. با ما باشید.