شناسایی دستگاه‌های متصل به مودم

حتما برای شما هم پیش آمده که حس کنید غریبه‌ای به مودم‌تان متصل شده. در این ویدیو می‌آموزیم که چگونه دستگاه‌های متصل به مودم را ببینیم و کنترل کنیم.