فیلمبرداری از جنایت ممنوع!

یکی از راهکار‌های جمهوری اسلامی برای مبارزه با آزادی بیان، بازداشت و محاکمه کسانی است که جنایات و بی‌کفایتی‌های حکومت را در فضای مجازی منعکس می‌کنند.

نسخه نوشتاری