دسترسی به صفحات بسته‌شده در مرورگرها

احتمالا برای شما هم پیش آمده که در حالی که بسیاری تبِ باز روی مرورگرتان داشته‌اید، به اشتباه آن را بستید. در این صورت، برگرداندن تک‌تک صفحات کار آسانی نیست. چون باید در بخش هیستوری، یکی‌یکی آن‌ها را پیدا کنید. ولی نیازی به این کار نیست. در این برنامه توضیح می‌دهیم که چطور در چهار مرورگر رایج دنیا به آسانی، تب‌هایی که به اشتباه بسته‌اید را دوباره باز کنید.