دیوار آتشین (Firewall)

دیواره آتشین چطور سد راه بدافزارها و هکرها می‌شود و امنیت شما را حفظ می‌کند؟

این پادکست کوتاه از مجموعه «فرهنگ اصطلاحات تک» است.