چگونه یکی از دلایل اصلی هنگ‌کردن کامپیوتر را برطرف کنیم