روش حذف کامل برنامه‌ها در ویندوز ۱۰

تواناتک- حدف کامل برنامه‌ها در ویندوز به ظاهر کاری ساده است؛ ولی باید مطمئن شد که این کار را درست و کامل انجام می‌دهیم. در این ویدئو کوتاه با چگونگی این کار آشنا می‌شویم.